Nytt seniorkurs for personer med utviklingshemning i gang - Aldring og helse

Nytt seniorkurs for personer med utviklingshemning i gang

Første seniorkurs kalt Meg og min alder er nå gjennomført, og ble holdt på Attende bedrifter ved Forus i Stavanger 29. og 30 august. 12 av bedriftens ansatte deltok på kurset.