Nye opplæringsfilmer for tilpasset verktøy for kartlegging av kroniske smerter for personer med utviklingshemning lansert - Aldring og helse

Nye opplæringsfilmer for tilpasset verktøy for kartlegging av kroniske smerter for personer med utviklingshemning lansert

Lansert med brask og bram på Olsrud arbeids- og aktivitetssenter på Ridabu utenfor Hamar torsdag 16. mai.