Ny webinar-serie om kreft hos personer med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny webinar-serie om kreft hos personer med utviklingshemning

Aldring og helse og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser inviterer til en serie med gratis webinarer om kreft hos personer med utviklingshemning i april og mai.

Kvinne som smiler. Portrett
Engasjert: Stine Skorpen.

– Personer med utviklingshemning kan også utvikle kreft. Å oppdage og behandle kreft og støtte personer med utviklingshemning som har kreft, kan være svært utfordrende, sier primus motor og fagkonsulent i Aldring og helse, Stine Skorpen.

Hun mener at dette er et tema som har fått for lite oppmerksomhet.

– Men det begynner å komme forskning om kreftprofilen til personer med utviklingshemning, som er annerledes enn hos den generelle befolkningen, og om de spesifikke behandlings- og støttebehovene personer med utviklingshemning har.

Forelesere fra Nederland, Frankrike, Storbritannia og Norge vil dele sin forskning og erfaringer fra fagfeltet, og det vil bli mulighet for å stille spørsmål til foreleserne under sending.

Bli med på webinar

Det første webinaret den 27. april 2021 har fått tittelen Cancer in people with intellectual disabilities: Epidemiology and genetics. Undervisningen vil foregå på engelsk og dere vil finne mer informasjon om program og påmelding her

Det andre webinaret, den 28. april 2021, har tittelen Cancer in people with intellectual disabilities: Challenges in communication and issues concerning pain og vil foregå på engelsk. Informasjon om program og påmelding finner dere her

Det tredje webinaret, den 4. mai 2021, vil foregå på norsk og tittelen er Kreft hos personer med utviklingshemming i Norge. Informasjon om program og påmelding finner dere her