Ny Psyk-IT: Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelse - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ny Psyk-IT: Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelse

– Alvorlig psykisk lidelse gir økt risiko for død. Selv om både levekår og levealder har bedret seg i befolkningen generelt har ikke det samme skjedd med de som er alvorlig psykisk syke, sier foredragsholder Cecilie Bhandari Hartberg i denne episoden av Psyk–IT.

Cecilie Bhandari Hartberg er overlege ved Oslo universitetssykehus, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og seniorforsker hos Aldring og helse,

Se alle episodene av Psyk-IT – en foredragsserie om psykisk helse hos eldre.