Miljøbehandling og tilrettelegging for personer med utviklingshemning - Aldring og helse

Miljøbehandling og tilrettelegging for personer med utviklingshemning

Eva Malt forteller at vi trenger større fokus på seksuell helse hos eldre personer med utviklingshemning mens Lars Rune Halvorsen snakker om hva som trengs for at vi skal få til målrettet miljøarbeid overfor personer med utviklingshemning. De var to av hovedinnlederne på Temakonferansen utviklingshemning og aldring i Oslo i dag. Malt er overlege, og jobber med voksenhabilitering ved Akershus universitetssykehus. Halvorsen er studieleder og høyskolelektor ved Høyskolen i Østfold.