Medisinsk utstyr som trengs for å kunne utføre målinger - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Medisinsk utstyr som trengs for å kunne utføre målinger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Klinisk målingsutstyr, illustrasjon
Klinisk målingsutstyr

Forslag er hentet fra KlinObsKommune 2020

Forslag til medisinsk teknisk utstyr til vitale målinger og bruk av NEWS (må også være tilgjengelig for trening)

Kvalitetsmål

 • Pasienten får kvalitetssikret observasjon ved akutt sykdom og/eller endret helsetilstand.
 • Sikre oversikt over pasientens kliniske tilstand ved å gjøre vitale målinger og oppdage en eventuell forverring av pasientens tilstand tidlig i forløpet. Forslag på innhold i sekker/bagger/mobil tralle er utarbeidet etter innspill fra ulike kommuner/prosjekter og erfaringer. Innkjøp må gjøres etter den aktuelle kommunes innkjøpsavtale.

Innhold

 • Bag/sekk for utstyr eller mobil tralle
 • Det anbefales manuelt blodtrykksapparat. Alternativt kan en velge elektronisk blodtrykksapparat.
 • Mansjetter i str. M, samt ekstra mansjetter i str. S og L til blodtrykksapparatet
 • Stetoskop
 • Pulsoksymeter til finger
 • Digitalt termometer til bruk i armhule (med beskyttertrekk)
 • Blodsukkerapparat med strimler og lansett
 • Pocketmaske enveisventil med filter
 • Pupillelykt
 • Tidsur
 • Overflatedesinfeksjon (hydrogenperoksidbaserte desinfeksjon)
 • ABCDE skjema, ISBAR skjema og NEWS med respons
 • Universalcontainer og multistix 5 til urinprøve

For å sikre kvalitative gode målinger anbefales det at en sikrer rett bruk av utstyret og minimering av feilkilder. Der bør lages interne rutiner for å sikre jevnlig kontroll/påfyll av bagene/sekkene/utstyr i hver avdeling/tjenestested. Se læringsmateriale KlinObsKommune trinn 1 for mer informasjon om opplæring og viktige hensyn.