Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

sykehjem.jpg

Behandling og omsorg i sykehjem

Eldre er en særlig utsatt gruppe, og mange eldre har underliggende sykdom, for eksempel demens. Når det oppstår smitte på en sykehjemsavdeling, skal beboerne sikres god pleie samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas.

Beslutninger og anbefalinger fra helsemyndighetene

Helsemyndighetene publiserer fortløpende nye beslutninger og anbefalinger knyttet til koronautbruddet på sin nettside.

Her finner du informasjon om:

Slik kan du støtte medarbeidere og kolleger under covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien er krevende for mange. Helsedirektoratet har med innspill fra eksperter og kompetansemiljøer laget en veileder til hvordan ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud kan ta vare på seg selv, medarbeidere og kolleger.

Beslutninger og anbefalinger for sykehjem

Her finner du alle beslutninger og anbefalinger vedrørende sykehjem.
Koronautbruddet: Beslutninger og anbefalinger for sykehjem

Adgangskontroll og besøksstans på alle helseinstitusjoner
Sykehjem og smittevern mot covid-19 (koronasykdom)

Beboere på sykehjem er sårbare for smitte med covid-19. Godt smittevern er avgjørende for å beskyttes mot smitte fra andre beboere, besøkende og ansatte.
Sykehjem og smittevern mot covid-19 (koronasykdom)

Personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk
Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19
Covid-19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten

Helsemyndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å redusere/begrense omfanget av COVID-19, blant annet krav til hygiene og sosial distanse, karantene, testing, isolasjon og helsehjelp. Veilederen redegjør for rettsgrunnlagene for hvordan slike tiltak kan gjennomføres i praksis overfor personer med demens, psykiske lidelser eller utviklingshemning.
COVID 19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten. En veiledning til kommuner og fylkesmenn

Smittestoopp – Helsemyndighetenes app for å forhindre koronasmitte

Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak.
Les mer om Smittestopp og last ned appen her

Råd til helsepersonell

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

På utviklingssenter.no finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.
Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

Hvordan skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Smittevern i forbindelse med koronautbruddet kan gjøre det vanskelig å gjennomføre nødvendige hygienetiltak for enkelte grupper som mottar helse- og omsorgstjenester. Til disse hører noen personer med demenssykdom eller alvorlig psykisk lidelse, skriver seniorforsker og professor, Anne Marie Mork Rokstad.
Les artikkelen Å skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

I denne artikkelen fra nhi.no er spesialist i psykiatri Marit Tveito og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller intervjuet om konsekvensene av at eldre isoleres, og hva som gjøres for å motvirke disse.
Les artikkelen på nhi.no

Råd om behandling av delirium ved covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.
Les artikkelen Råd om behandling av delirium ved covid-19

Åtte steg for å forebygge smitte

Folkehelseinstituttet viser gjennom illustrasjoner av åtte råd for å forebygge smitte av koronavirus (covid-19). Bildene er nedlastbare i pdf.
Koronavirus – 8 steg for å forebygge smitte

Koronaråd til helsepersonell på sykehjem

Oppdater smittevernrutinar, gjennomfør førehandssamtale og lag palliativ plan, oppmodar intensivsjukepleiarane Silje B. Eikemo, Aina Kolle og Elsa C. Irgens ved Verdighetsenteret
Sju råd til de som arbeider på sykehjem

Les mer på våre sider om forskning og fagstoff

Smittevern

Smittevernråd ved covid-19 i sykehjem

Folkehelseinstituttet hadde fredag 3. april nettundervisning om koronavirus og covid-19, og hvordan dette bør håndteres i sykehjem.
Her finner du presentasjonen

Er du eller en beboere på avdelingen smittet av koronavirus?

Hva bør gjøres? Hvor lang inkubasjonstid kan forventes? Hvilke symptomer ser vi etter og når skal det testes?
Les mer om smitte og inkubasjonstid

Risikogrupper

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av koronaviruset.
Se hvilke grupper som er sårbare

Hvordan kan du som er i risikogruppene og dine nærmeste redusere risiko for smitte?

Generelle råd er å holde seg hjemme så mye som mulig. Hold eventuelt avstand til andre og unngå folkemengder og offentlig transport. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann.
Helsenorges råd for å beskytte risikogruppene

Medarbeidere og leder ved Grimtunet omsorgssenter i Kristiansand kommune har produsert denne filmen om smittevern i sykehjem. De oppfordrer personell ved andre sykehjem til å se filmen, reflektere over innholdet og vurdere smittevern på egen arbeidsplass.

Les mer på våre sider om kompetansehevende tiltak

Psysisk helse

WHO oppfordrer: Ta vare på folks mentale helse under koronapandemien

Smittedempende tiltak som sosial distansering og karantene kan oppleves som stressende og uvant for mange. For eldre kan det være utfordrende å håndtere at sykdommen ser ut til å ramme den eldre delen av befolkningen svært hardt. Cecilie Bhandari Hartberg formidler WHOs oppfordring til oss alle:
WHO sier: Ta vare på folks mentale helse

Psykisk helse og epidemi, depresjonhoseldre.no

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Tilstanden kan være ekstra utfordrende på grunn av eldres sammensatte sykdomsbilde. På denne nettsiden finner du anbefalinger og opplæringsressurser for behandling.
Besøk nettsiden depresjonhoseldre.no

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser under koronautbrudd

Personer med psykisk lidelse og ruslidelse er i risikogruppe, og skal bli ivaretatt på lik linje som andre risikogrupper. Ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse

Skjermbilde 2020-04-03 kl. 10.34.00.png

Palliasjon og behandling av døde

Anbefalt e-læring om lindrende behandling

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere

Programmet e-læringskurs i palliasjon og demens inneholder tre moduler som gir grunnleggende kunnskap du trenger for å utføre lindrende behandling, omsorg og pleie av personer med demens.

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens – legemodul

E-læringskurs i palliasjon og demens for leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Lynkurs i palliasjon

Et lynkurs i palliasjon for deg som jobber med eldre, for eksempel på et sykehjem. Eldre personer, spesielt de som har sykdommer fra før, står i fare for å bli livstruende syke hvis de smittes av koronaviruset. Derfor er det viktig at du kjenner til god, lindrende behandling for personer med Covid-19.
Lynkurs i palliasjon

Håndtering av døde med COVID-19

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.
Håndtering av døde med COVID -19

Ressurser

Plakater, video og annet informasjonsmateriell på flere språk

Oppslag om smitteverntiltak til nedlasting og utskrift, deriblant plakaten Vaner som forebygger smitte, som er oversatt til en rekke språk.
Koronavirus – 8 steg for å forebygge smitte

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på flere språk

Informasjonsmateriell for personer med demens

Aldring og helse har i samarbeid md Nasjonalforeningen for folkehelsen produsert utskrivbare plakater og hefte om smittevern og rutiner som er beregnet på personer med demens. Disse egner seg godt for personer som bor hjemme, eller oppholder seg på sykehjem.
Hefte og plakater for personer med demens

Styrk din kompetanse nå!

Pårørende og personell i helse- og omsorgstjenesten som får ansvar for pleie og omsorg av personer som er syke på grunn av koronavirus, oppfordres til å oppdatere sine kunnskaper. Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hva du har av opplæring fra før, og hvordan pandemien utvikler seg. Her finner du kunnskap:
Helsedirektoratets oppdaterte oversikt over tilgjengelig opplæringsressurser.

Aldring og helses veiviser til aktuelle kompetansehevende tiltak under koronautbruddet.

Lynkurs i pleie og omsorg

I disse dager er det mange ufaglærte som får arbeid i helsevesenet. Denne siden inneholder en veldig kjapp gjennomgang av det aller viktigste en må kunne som helsearbeider. Siden bygger på del 1 og 2 av heftet Dette må jeg kunne, og kan fungere som en primer, så du vet hva du kan vente deg å lære mer om.
Lynkurs i pleie og omsorg

Har du behov for å snakke med noen?

Snakk med fagfolk på Demenslinjen: 23 12 00 40 (man.- fredag 9-15)

Finn flere hjelpetelefoner på nettsidene til Rådet for psykisk helse

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn