Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

sykehjem.jpg

Behandling og omsorg i sykehjem

Koronaviruset skaper nye utfordringer for ansatte og beboere på sykehjem.

Eldre er en særlig utsatt gruppe, hvorav et flertall har underliggende sykdom, deriblant demens. Når det oppstår smitte på en sykehjemsavdeling, skal beboerne sikres god pleie samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas.

Styrk din kompetanse

Pårørende og helsepersonell som får ansvar for pleie og omsorg av personer som er syke på grunn av koronavirus, anbefales å søke ny kunnskap.
Oversikt over kompetansehevende tiltak under koronautbruddet.

Koronavirus - beslutninger og anbefalinger

Helsemyndighetene publiserer fortløpende nye beslutninger og anbefalinger knyttet til koronautbruddet på sin nettside. Her finner du informasjon om:

Sykehjem og smittevern mot covid-19 (koronasykdom)
Adgangskontroll og besøksstans på alle helseinstitusjoner
Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med demens
Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med utviklingshemning
Personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk
Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19
Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten
Screenshot 2020-03-18 17.14.43.png

Plakater, video og annet informasjonsmateriell på flere språk

Oppslag om smitteverntiltak til nedlasting og utskrift, deriblant plakaten Vaner som forebygger smitte, som er oversatt til en rekke språk. Last ned informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet
Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Plakater, video og annet informasjonsmateriell på flere språk

Oppslag om smitteverntiltak til nedlasting og utskrift, deriblant plakaten Vaner som forebygger smitte, som er oversatt til en rekke språk. Last ned informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet
Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk.

AH-01561_2500- Foto_Martin_Lundsvoll.jpg

Koronaråd til helsepersonell på sykehjem

Oppdater smittevernrutinar, gjennomfør førehandssamtale og lag palliativ plan, oppmodar intensivsjukepleiarane Silje B. Eikemo, Aina Kolle og Elsa C. Irgens ved Verdighetsenteret Sju råd til de som arbeider på sykehjem

Koronaråd til helsepersonell på sykehjem

Oppdater smittevernrutinar, gjennomfør førehandssamtale og lag palliativ plan, oppmodar intensivsjukepleiarane Silje B. Eikemo, Aina Kolle og Elsa C. Irgens ved Verdighetsenteret Sju råd til de som arbeider på sykehjem

Skjermbilde 2020-03-27 kl. 12.35.02.png

Åtte steg for å forebygge smitte

Folkehelseinstituttet viser gjennom illustrasjoner av åtte råd for å forebygge smitte av koronavirus (covid-19). Bildene er nedlastbare i pdf.

Koronavirus – 8 steg for å forebygge smitte

Åtte steg for å forebygge smitte

Folkehelseinstituttet viser gjennom illustrasjoner av åtte råd for å forebygge smitte av koronavirus (covid-19). Bildene er nedlastbare i pdf.

Koronavirus – 8 steg for å forebygge smitte

Mann sitter ved vindu (ah-02887)

WHO oppfordrer: Ta vare på folks mentale helse under koronapandemien

Smittedempende tiltak som sosial distansering og karantene kan oppleves som stressende og uvant for mange. For eldre kan det være utfordrende å håndtere at sykdommen ser ut til å ramme den eldre delen av befolkningen svært hardt. Cecilie Bhandari Hartberg formidler WHOs oppfordring til oss alle:

WHO sier: Ta vare på folks mentale helse

WHO oppfordrer: Ta vare på folks mentale helse under koronapandemien

Smittedempende tiltak som sosial distansering og karantene kan oppleves som stressende og uvant for mange. For eldre kan det være utfordrende å håndtere at sykdommen ser ut til å ramme den eldre delen av befolkningen svært hardt. Cecilie Bhandari Hartberg formidler WHOs oppfordring til oss alle:

WHO sier: Ta vare på folks mentale helse

Veier til kunnskap

Skjermbilde 2020-03-23 kl. 07.27.36.png

Kunnskap om demens

Kunnskap er viktig i omsorgen for eldre og personer med demens. Aldring og helses app er et nyttig verktøy. Appen fungerer dessverre ikke optimalt for androidtelefoner.

Ambulanse1-2.jpg

Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus til hjemmet er viktig. Risiko for smitte og endrede rutiner kan gjøre eldre utrygge. En oppdatert plan for den enkelte pasient kan skape trygghet.

Smitte, inkubasjonstid og testing

Er du eller en beboere på avdelingen smittet av koronavirus? Hva bør gjøres? Hvor lang inkubasjonstid kan forventes? Hvilke symptomer ser vi etter og når skal det testes?

Les mer om smitte og inkubasjonstid

Husk grunnleggende håndhygiene

Kort om smittevern

right-arrow-icon.svg
For risikogrupper

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av koronaviruset.

Se hvilke grupper som er sårbare

right-arrow-icon.svg
Hvordan kan du som er i risikogruppene og dine nærmeste redusere risiko for smitte?

Generelle råd er å holde seg hjemme så mye som mulig. Hold eventuelt avstand til andre og unngå folkemengder og offentlig transport. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann.Helsenorges råd for å beskytte risikogruppene

Psykisk helse og epidemi; se depresjonhoseldre.no

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Tilstanden kan være ekstra utfordrende på grunn av eldres sammensatte sykdomsbilde. På denne nettsiden finner du anbefalinger og opplæringsressurser for behandling.
Besøk nettsiden depresjonhoseldre.no

Smittevern for personer med utviklingshemning

Kommunene skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemning som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
Les mer om Smittevern for pasienter og befolkning

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser under koronautbrudd

Personer med psykisk lidelse og ruslidelse er i risikogruppe, og skal bli ivaretatt på lik linje som andre risikogrupper. Ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse

Anbefalt e-læring om lindrende behandling

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere

Programmet e-læringskurs i palliasjon og demens inneholder tre moduler som gir grunnleggende kunnskap du trenger for å utføre lindrende behandling, omsorg og pleie av personer med demens.

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens – legemoduls

E-læringskurs i palliasjon og demens for leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

kiste.jpeg

Håndtering av døde med COVID-19

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.

Håndtering av døde med COVID -19

Håndtering av døde med COVID-19

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.

Håndtering av døde med COVID -19

Har du behov for å snakke med noen?

Finn flere hjelpetelefoner på nettsidene til Rådet for psykisk helse

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn