Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

ScanStockPhoto_image_4444095.jpg

Eldre i sykehus

Hvordan møte akutt syke eldre som kommer til sykehus med koronavirus? Hva kjennetegner deres helsetilstand før innleggelse, og hvilke behov har eldre pasienter?

Somatiske sykehus innebærer særlige utfordringer for personer med demens. Mange nye ansikter og lang ventetid på undersøkelser er ofte en belastning, både psykisk og fysisk. Smitteregimet i forbindelse med en pandemi vil vekke ekstra uro.

Styrk din kompetanse nå!

Personell som får ansvar for pleie og omsorg av personer som er syke på grunn av koronavirus, oppfordres til å oppdatere sine kunnskaper. Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hva du har av opplæring fra før, og hvordan pandemien utvikler seg. Følg med på:

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

På utviklingssenter.no finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.
Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

Skjermbilde 2020-03-23 kl. 17.01.55.png

Skjerming fra smitte ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

"Disse gruppene er de som har høyest risiko for å bli alvorlig syke eller ikke overleve hvis de skulle bli smittet. De må derfor skjermes fra risiko for smitte så langt det lar seg gjøre", skriver Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri i denne artikkelen.

Les artikkelen Skjerming fra smitte ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

Skjerming fra smitte ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

"Disse gruppene er de som har høyest risiko for å bli alvorlig syke eller ikke overleve hvis de skulle bli smittet. De må derfor skjermes fra risiko for smitte så langt det lar seg gjøre", skriver Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri i denne artikkelen.

Les artikkelen Skjerming fra smitte ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

ScanStockPhoto_image_2707877.jpg

Akutt syke eldre som kommer til sykehus (gratis, digital versjon)

I rapporten beskrives hjemmeboende multisyke eldre pasienters helsetilstand og behov for helsehjelp ved innleggelse på sykehus, under innleggelsen og tre uker etter innleggelsen, samt behovet deres for helsehjelp i året etter innleggelsen. Aktuell kommunikasjo mellom tjenestenivåene i forbindelse med innleggelsen beskrives også.

Rapport: Akutt syke eldre som kommer til sykehus. Hva kjennetegner deres helsetilstand og behovet for helsehjelp?

Akutt syke eldre som kommer til sykehus (gratis, digital versjon)

I rapporten beskrives hjemmeboende multisyke eldre pasienters helsetilstand og behov for helsehjelp ved innleggelse på sykehus, under innleggelsen og tre uker etter innleggelsen, samt behovet deres for helsehjelp i året etter innleggelsen. Aktuell kommunikasjo mellom tjenestenivåene i forbindelse med innleggelsen beskrives også.

Rapport: Akutt syke eldre som kommer til sykehus. Hva kjennetegner deres helsetilstand og behovet for helsehjelp?

sykehus.jpeg

Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus til hjemmet er viktigere enn noen gang. Risiko for smitte og hyppige endringer i retningslinjene fra det offentlige kan føre til at eldre føler seg utrygge når de kommer hjem. "En oppdatert beredskapsplan for den enkelte pasient kan være det som skal til for å skape trygghet, skriver Cecilie Bhandari Hartberg.
Les artikkelen Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus til hjemmet er viktigere enn noen gang. Risiko for smitte og hyppige endringer i retningslinjene fra det offentlige kan føre til at eldre føler seg utrygge når de kommer hjem. "En oppdatert beredskapsplan for den enkelte pasient kan være det som skal til for å skape trygghet, skriver Cecilie Bhandari Hartberg.
Les artikkelen Trygg utskrivning fra sykehus

Instruskjonsvideo om bruk av smittevernsutstyr på sykehus

Fra Oslo universitetssykehus HF

Personer med demens på sykehus (gratis, digital versjon)

Håndbok til gratis nedlasting som belyser vanskene som pasienter med kognitiv svikt står overfor på sykehus, med tips om hvordan du kan gi denne pasientgruppen så god pleie og behandling som mulig.
Håndbok: Demens på sykehus

Hvordan skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Smittevern i forbindelse med koronautbruddet kan gjøre det vanskelig å gjennomføre nødvendige hygienetiltak for enkelte grupper som mottar helse- og omsorgstjenester. Til disse hører noen personer med demenssykdom eller alvorlig psykisk lidelse, skriver seniorforsker og professor, Anne Marie Mork Rokstad.
Les artikkelen Å skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Råd om behandling av delirium ved covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.
Les artikkelen Råd om behandling av delirium ved covid-19

kiste.jpeg

Smittevern for helsepersonell ved håndtering av døde

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.

Handtering av døde med covid.19

Smittevern for helsepersonell ved håndtering av døde

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.

Handtering av døde med covid.19

Anbefalt e-læring om palliasjon

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere

Programmet e-læringskurs i palliasjon og demens inneholder tre moduler som gir grunnleggende kunnskap du trenger for å utføre lindrende behandling, omsorg og pleie av personer med demens.

Palliasjon og demens

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens – legemodul

E-læringskurs i palliasjon og demens for leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn