Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

ScanStockPhoto_image_4234193.jpg

Behandling og omsorg i hjemmet

Arbeidet med å begrense smitte er særlig viktig i omgang med eldre. Hygienetiltak, mindre besøk og færre meningsfulle aktiviteter kan bidra til økt uro og angst. Aleneboende eldre kan oppleve situasjonen som vanskelig og skremmende. Det er viktig å legge til rette for omsorgsoppgaver i hjemmet på en trygg og tillitvekkende måte.

Beslutninger og anbefalinger fra helsemyndighetene

Helsedirektoratet publiserer fortløpende nye beslutninger og anbefalinger knyttet til koronautbruddet på sin nettside.

Her finner du informasjon om:

Kommunens ansvar for forsvarlige tjenester til hjemmeboende og deres pårørende

Kommunen må sørge for forsvarlige tjenester og ivareta hjemmeboende personer og deres pårørendesom særlig rammes av kommunens reduserte tjenester og tilbud som følge av covid-19-epidemien.
Kommunen må ivareta hjemmeboende personer og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester/tilbud (Kap 5.2)

Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med demens

I tjenestene til personer med kognitiv svikt eller demenssykdom, må kommunen sørge for tiltak som begrenser smittefare i deres boliger, sykehjem eller andre steder der personer med kognitiv svikt og demenssykdom bor og mottar tjenester.
Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med demens

Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med utviklingshemning

Kommunen må sørge for tiltak som reduserer smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboers hjem
Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med utviklingshemning

Helsedirektoratet med oppfølgende veiledning om frivillige og tvungne smitteverntiltak

Formålet med veiledningen er å styrke pasienters og brukeres rettssikkerhet, og å lette tjenestenes arbeid ved mistenkt eller påvist smitte med covid-19.
Du finner veileder og brevet til kommuner, helseforetak og fylkesmenn her

Råd til pårørende

Hvordan skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Smittevern i forbindelse med koronautbruddet kan gjøre det vanskelig å gjennomføre nødvendige hygienetiltak for enkelte grupper som mottar helse- og omsorgstjenester. Til disse hører noen personer med demenssykdom eller alvorlig psykisk lidelse, skriver seniorforsker og professor, Anne Marie Mork Rokstad.
Å skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

I denne artikkelen fra nhi.no er spesialist i psykiatri Marit Tveito og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller intervjuet om konsekvensene av at eldre isoleres, og hva som gjøres for å motvirke disse.
Les artikkelen på nhi.no

Pårørendes rolle under koronautbruddet

Mange eldre bor alene, og er allerede avhengige av hjelp og støtte fra kommunen og sine pårørende. Personer med demens kan være særlig utsatt, fordi de kanskje ikke forstår og klarer å etterleve rådene og påbudene fra myndighetene. "Pårørende kan komme til å få en større rolle i omsorgsarbeidet under koronaviruspandemien", skriver daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse i en kommentar.
Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid

De fleste eldre som blir syke på grunn av koronavirus overlever

Professor i geriatri, Torgeir Bruun-Wyller, framholder at de fleste eldre som får sykdom på grunn av koronavirus, overlever. Dette bekreftes av nye tall fra Italia, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA.
Skjerming fra smitte er ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

Kunnskap om demens

Kunnskap er nødvendig for den som under koronautbruddet skal ha omsorg for personer med demens. Aldring og helses app kan lære deg mere om demens, og gi deg tips om hvordan man best mulig kan gi pleie og omsorg. Appen til Android-telefoner fungerer dessverre ikke optimalt.

Smittevern

Håndhygiene – viktig sykdomsforebyggende tiltak

Håndvask med såpe og varmt vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ. Vask hendene ekstra godt hvis du har ha hatt kontakt med en syk person eller gjenstander/oveflater som kan inneholde smittestoffer.

fhi_håndvask.webp
FHI_handsprit.webp

Mer om smittevern

De beste midlene vi har mot smitte, er kunnskap om hva som skal til – og at vi faktisk følger reglene.

right-arrow-icon.svg
Karantene og isolasjon – hva betyr det?

Alle skal på grunn av koronaviruset holde større avstand til hverandre enn vanlig, og eldre oppfordres til å være ekstra forsiktige. Dette for å unngå smitte. Noen må også i karantene eller isolasjon. Hvilke anbefalinger gjelder?

Les mer om karantene og isolasjon

right-arrow-icon.svg
Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

right-arrow-icon.svg
Nasjonal koronadugnad

Nrk har, inspirert av Washington Post, illustrert smittespredning på en lettfattelig måte.Slik virker den nasjonale koronadugnaden

right-arrow-icon.svg
Smitte, inkubasjonstid og testing

Nyttig informasjon for deg som lurer på om du er smittet av koronavirus. Hva du skal gjøre, inkubasjonstid, symptomer, hvem som bør testes, osv.Les mer om smitte og inkubasjonstid

Psykisk helse

Covid-19 og konsekvensene av sosial isolasjon

En av de mest leste kommentarene i tidsskriftet Lancet for tiden handler om covid-19 og konsekvensene av at eldre blir isolert. Fagsjef Marit Tveito
Covid-19 og konsekvensene av sosial isolasjon

Psykologiske konsekvenser av karantene og hvordan kan vi redusere dem

Hvordan vil personer med psykiske lidelser kunne påvirkes av pandemisituasjonen? Og hva kan helsepersonell og pårørende bidra med, spør Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste av aldring og helse.
Les artikkelen

Anbefalinger og retningslinjer for behandling finner du også på nettsiden depresjonhoseldre.no

WHOs råd: Ta vare på folks mentale helse under koronapandemien

For eldre kan det være utfordrende å håndtere at sykdommen ser ut til å ramme den eldre delen av befolkningen svært hardt. Cecilie Bhandari Hartberg formidler WHOs oppfordring til oss alle.
WHO sier: Ta vare på folks mentale helse

AH-04751_2500- Foto_Sigmund_Rønsen_Aarhaug.jpg
Foto: Sigmund Rønsen Aarhaug

Utsatte pasientgrupper

Demens og koronavirus

Tiltakene som gjøres for å begrense smitte og skjerme utsatte eldre har en rekke konsekvenser for personer med demens og deres pårørende, påpeker Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Koronavirus og demens

Utviklingshemning og koronavirus

Personer med utviklingshemning og korona har behov for tilrettelagt behandling, omsorg og pleie. Finn oppdatert informasjon på hos
Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemning NAKU.

Kommunene skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemning som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
Smittevern for pasienter og befolkning

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser under koronautbruddet

Personer med psykisk lidelse og ruslidelse er i risikogruppe, og skal bli ivaretatt på lik linje som andre risikogrupper.
Ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse

Informasjon til risikogrupper

De fleste som blir smittet får milde luftveissymptomer som går over av seg selv. Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Eldre (>65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom synes å ha større risiko for alvorlig sykdom av Covid-19.
Informasjon og kontaktopplysninger for risikogrupper

Kosttilskudd og immunforsvar

Selv om kostholdet spiller en viktig rolle for opprettholdelse av immunsystemet, vil ikke enkelte næringsstoffer, matvarer eller tilskudd i seg selv «booste» immunforsvaret over normale verdier. Kosttilskudd er bare nyttig dersom du har påvist mangel av et næringsstoff eller av andre medisinske årsaker har et økt behov. God håndhygiene og renhold er fremdeles de beste tiltakene man kan gjøre for å unngå infeksjon.
Artikkel om kosthold og imunforsvar

Ressurser

Plakater, video og annet informasjonsmateriell på flere språk

Oppslag om smitteverntiltak til nedlasting og utskrift, deriblant plakaten Vaner som forebygger smitte, som er oversatt til en rekke språk.

Informasjonsmateriell for personer med demens

Aldring og helse har i samarbeid md Nasjonalforeningen for folkehelsen produsert utskrivbare plakater og hefte om smittevern og rutiner som er beregnet på personer med demens. Disse egner seg godt for personer som bor hjemme, eller oppholder seg på sykehjem.
Hefte og plakater for personer med demens

Styrk din kompetanse nå!

Pårørende og personell i helse- og omsorgstjenesten som får ansvar for pleie og omsorg av personer som er syke på grunn av koronavirus, oppfordres til å oppdatere sine kunnskaper. Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hva du har av opplæring fra før, og hvordan pandemien utvikler seg.

Har du behov for å snakke med noen?

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn