Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

ScanStockPhoto_image_4234193.jpg

Behandle og omsorg i hjemmet

Her finner du gode råd om hvordan du kan begrense smitte og hvordan helsepersonell og pårørende kan yte trygg og god omsorg i en kritisk tid.

Arbeidet med å begrense smitte er særlig viktig i omgang med eldre. Hygienetiltak, mindre besøk og færre meningsfulle aktiviteter kan bidra til økt uro og angst. Aleneboende eldre kan oppleve situasjonen som vanskelig og skremmende. Det er viktig å legge til rette for omsorgsoppgaver i hjemmet på en trygg og tillitvekkende måte.

Styrk din kompetanse

Pårørende og helsepersonell som har omsorg for personer som er smittet av koronavirus anbefales å søke ny kunnskap.
Oversikt over kompetansehevende tiltak under koronautbruddet.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Helsedirektoratet publiserer fortløpende nye beslutninger og anbefalinger knyttet til koronautbruddet på sin nettside. Her finner du informasjon om:

right-arrow-icon.svg
Smittevern ved helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, må beskyttes mot smitte med covid-19 fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienten og andre husstandsmedlemmer.
Smittevern ved helse- og omsorgstjenester i hjemmet

right-arrow-icon.svg
Kommunens ansvar for forsvarlige tjenester til hjemmeboende og deres pårørende

Kommunen må sørge for forsvarlige tjenester og ivareta hjemmeboende personer og deres pårørende, som særlig rammes av kommunens reduserte tjenester og tilbud som følge av kapasitetsutfordringer og/eller smittevernstiltak under covid-19-epidemien.

Kommunen må ivareta hjemmeboende personer og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester/tilbud

right-arrow-icon.svg
Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med demens

I tjenestene til personer med kognitiv svikt eller demenssykdom, må kommunen sørge for tiltak som begrenser smittefare i deres boliger, sykehjem eller andre steder der personer med kognitiv svikt og demenssykdom bor og mottar tjenester.

Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med demens

right-arrow-icon.svg
Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med utviklingshemning

Kommunen må sørge for tiltak som reduserer smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboers hjem

Kommunens ansvar for smittereduserende tiltak for personer med utviklingshemning

Skjermbilde 2020-03-27 kl. 12.35.02.png

8 råd for å forebygge smitte

8 råd for å forebygge smitte (nedlastbare filer)

8 råd for å forebygge smitte

8 råd for å forebygge smitte (nedlastbare filer)

kari.jpg

Pårørendes rolle under koronautbruddet

Mange eldre bor alene, og er allerede avhengige av hjelp og støtte fra kommunen og sine pårørende. Personer med demens kan være særlig utsatt, fordi de kanskje ikke forstår og klarer å etterleve rådene og påbudene fra myndighetene. "Pårørende kan komme til å få en større rolle i omsorgsarbeidet under koronaviruspandemien", skriver daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse i en kommentar.

Les kommentaren Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid

Pårørendes rolle under koronautbruddet

Mange eldre bor alene, og er allerede avhengige av hjelp og støtte fra kommunen og sine pårørende. Personer med demens kan være særlig utsatt, fordi de kanskje ikke forstår og klarer å etterleve rådene og påbudene fra myndighetene. "Pårørende kan komme til å få en større rolle i omsorgsarbeidet under koronaviruspandemien", skriver daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse i en kommentar.

Les kommentaren Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid

Skjermbilde 2020-03-27 kl. 12.30.03.png

Informasjon til risikogrupper

De fleste som blir smittet får milde luftveissymptomer som går over av seg selv. Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Eldre (>65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom synes å ha større risiko for alvorlig sykdom av Covid-19.
Informasjon og kontaktopplysninger for risikogrupper

Informasjon til risikogrupper

De fleste som blir smittet får milde luftveissymptomer som går over av seg selv. Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Eldre (>65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom synes å ha større risiko for alvorlig sykdom av Covid-19.
Informasjon og kontaktopplysninger for risikogrupper

Skjermbilde 2020-03-27 kl. 15.18.12.png

Kunnskap om demens

Kunnskap er nødvendig for den som under koronautbruddet skal ha omsorg for personer med demens. Aldring og helses app kan lære deg mere om demens, og gi deg tips om hvordan man best mulig kan gi pleie og omsorg. Appen til Android-telefoner fungerer dessverre ikke optimalt.

Last ned appen – Kunnskap om demens til iPhone
Last ned appen –Kunnskap om demens til Android

Kunnskap om demens

Kunnskap er nødvendig for den som under koronautbruddet skal ha omsorg for personer med demens. Aldring og helses app kan lære deg mere om demens, og gi deg tips om hvordan man best mulig kan gi pleie og omsorg. Appen til Android-telefoner fungerer dessverre ikke optimalt.

Last ned appen – Kunnskap om demens til iPhone
Last ned appen –Kunnskap om demens til Android

Skjermbilde 2020-03-19 kl. 11.23.57.png

De fleste eldre som blir syke på grunn av koronavirus overlever

Professor i geriatri, Torgeir Bruun-Wyller, framholder at de fleste eldre som får sykdom på grunn av koronavirus, overlever. Dette bekreftes av nye tall fra Italia, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA.

Les Torgeir Bruun-Wyllers artikkel Skjerming fra smitte er ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

De fleste eldre som blir syke på grunn av koronavirus overlever

Professor i geriatri, Torgeir Bruun-Wyller, framholder at de fleste eldre som får sykdom på grunn av koronavirus, overlever. Dette bekreftes av nye tall fra Italia, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA.

Les Torgeir Bruun-Wyllers artikkel Skjerming fra smitte er ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

Skjermbilde 2020-03-19 kl. 11.56.50.png

Psykisk helse hos eldre – i en pandemi

Hvordan vil personer med psykiske lidelser kunne påvirkes av pandemisituasjonen? Og hva kan helsepersonell og pårørende bidra med, spør Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste av aldring og helse.

Les artikkelen Psykisk helse hos eldre – i en pandemi
Anbefalinger og retningslinjer for behandling finner du også på nettsiden depresjonhoseldre.no

Psykisk helse hos eldre – i en pandemi

Hvordan vil personer med psykiske lidelser kunne påvirkes av pandemisituasjonen? Og hva kan helsepersonell og pårørende bidra med, spør Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste av aldring og helse.

Les artikkelen Psykisk helse hos eldre – i en pandemi
Anbefalinger og retningslinjer for behandling finner du også på nettsiden depresjonhoseldre.no

Skjermbilde 2020-03-27 kl. 15.11.52.png

Psykologiske konsekvenser av karantene og hvordan kan vi redusere dem

Karantene og isolasjon er ofte en ubehagelig opplevelse. "Separasjon fra nærmeste familie, tap av frihet, usikkerhet om sykdomsstatus og kjedsomhet kan føre til dramatiske effekter", skriver Maria Lage Barca, forsker, fagansvarlig KVALAP, Nasjonalkompetansetjeneste for aldring og helse.

Psykologiske konsekvenser av karantene og hvordan kan vi redusere dem

Karantene og isolasjon er ofte en ubehagelig opplevelse. "Separasjon fra nærmeste familie, tap av frihet, usikkerhet om sykdomsstatus og kjedsomhet kan føre til dramatiske effekter", skriver Maria Lage Barca, forsker, fagansvarlig KVALAP, Nasjonalkompetansetjeneste for aldring og helse.

Mann sitter ved vindu (ah-02887)

WHOs råd: Ta vare på folks mentale helse under koronapandemien

Smittedempende tiltak som sosial distansering og karantene kan oppleves som stressende og uvant for mange. For eldre kan det være utfordrende å håndtere at sykdommen ser ut til å ramme den eldre delen av befolkningen svært hardt. Cecilie Bhandari Hartberg formidler WHOs oppfordring til oss alle:

WHO sier: Ta vare på folks mentale helse

WHOs råd: Ta vare på folks mentale helse under koronapandemien

Smittedempende tiltak som sosial distansering og karantene kan oppleves som stressende og uvant for mange. For eldre kan det være utfordrende å håndtere at sykdommen ser ut til å ramme den eldre delen av befolkningen svært hardt. Cecilie Bhandari Hartberg formidler WHOs oppfordring til oss alle:

WHO sier: Ta vare på folks mentale helse

Nasjonalforeningen for folkehelsens logo

Demens og koronavirus

Tiltakene som gjøres for å begrense smitte og skjerme utsatte eldre har en rekke konsekvenser for personer med demens og deres pårørende, påpeker Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Koronavirus og demens

Demens og koronavirus

Tiltakene som gjøres for å begrense smitte og skjerme utsatte eldre har en rekke konsekvenser for personer med demens og deres pårørende, påpeker Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Koronavirus og demens

Utviklingshemning og koronavirus

Personer med utviklingshemning og korona har behov for tilrettelagt behandling, omsorg og pleie. Finn oppdatert informasjon på hos
Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemning NAKU.

Kommunene skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemning som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
Smittevern for pasienter og befolkning

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser under koronautbruddet

Personer med psykisk lidelse og ruslidelse er i risikogruppe, og skal bli ivaretatt på lik linje som andre risikogrupper.
Ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse

Mer om smittevern

De beste midlene vi har mot smitte, er kunnskap om hva som skal til – og at vi faktisk følger reglene.

right-arrow-icon.svg
Karantene og isolasjon – hva betyr det?

Alle skal på grunn av koronaviruset holde større avstand til hverandre enn vanlig, og eldre oppfordres til å være ekstra forsiktige. Dette for å unngå smitte. Noen må også i karantene eller isolasjon. Hvilke anbefalinger gjelder?

Les mer om karantene og isolasjon

right-arrow-icon.svg
Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

right-arrow-icon.svg
Nasjonal koronadugnad

Nrk har, inspirert av Washington Post, illustrert smittespredning på en lettfattelig måte.Slik virker den nasjonale koronadugnaden

right-arrow-icon.svg
Smitte, inkubasjonstid og testing

Nyttig informasjon for deg som lurer på om du er smittet av koronavirus. Hva du skal gjøre, inkubasjonstid, symptomer, hvem som bør testes, osv.Les mer om smitte og inkubasjonstid

Håndhygiene – viktig sykdomsforebyggende tiltak

Håndvask med såpe og varmt vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ. Vask hendene ekstra godt hvis du har ha hatt kontakt med en syk person eller gjenstander/oveflater som kan inneholde smittestoffer.

Hva om bakteriene ikke var usynlige? Bruk to minutter på en kort, men opplysende film!

Skjermbilde 2020-03-21 kl. 11.51.43.png

Har du behov for å snakke med noen?

Finn flere hjelpetelefoner på nettsidene til Rådet for psykisk helse

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn