Tilrettelagt materiell - Nasjonalt senter for aldring og helse

Tilrettelagt materiell

Personer med utviklingshemning har behov for kunnskap om smittevern og innsikt i egen helse. Her er materiell som er tilpasset og kan lastes ned.

Her finner dere tilrettelagt materiell som er tilpasset med tekst og symboler. Tekstene kan brukes i samtale med personer med utviklingshemning, eller personen kan lese det selv. Tekstene kan skrives ut og tilpasses situasjon og person.

Unngå smitte fra koronaviruset

Informasjonsskriv om hva det er, hvordan det smitter og smittevernregler

Plakat om gode vaner for å unngå smitte

Plakat om rekkefølge for god håndvask

Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19

Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus) er en kortversjon med utvalgte temaer som er relevante for innleggelse på grunn av covid-19.

Les artikkel og last ned tilpasset sykehuspass her

Forberedelse til helsesjekk for personer med utviklingshemning

Denne videoen handler om å gå til en årlig helsekontroll hos fastlegen. Vi får følge Bente til hennes fastlege, og via bilder og enkel tekst se hva Bente gjør ved en årlig helsesjekk.

Se filmene her

Andre ressurser

Her finner du materiell som også kan lastes ned og brukes. Disse er beregnet på personer med demens og deres pårørende.

Gå til Nedlastbare ressurser