Yngre personer med demens og deres familier -Planlegging for fremtiden - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Digitalt fredag 19.november 2021

Yngre personer med demens og deres familier -Planlegging for fremtiden

Målgruppen er primært ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner, samt andre interesserte.

Gå til kurset

Kurset er interaktivt – det vil si at mye av undervisningen vil være rundt kasuistikker og diskusjon.

Læringsform

Webinar

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i geriatri, indremedisin, alders- og sykehjemsmedisin, anestesi og generell kirurgi med 6 timer samt onkologi, ortopedi og gastrokirurgi

Pris

Gratis

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter