VPM kursholderkurs i Vips praksismodell - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

2 dagers digitalt kurs via Teams

VPM kursholderkurs i Vips praksismodell

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med bachelorgrad til å bli kursholdere for Basiskurs i VIPS praksismodell (VPM) i kommunehelsetjenesten. Det anbefales at et arbeidssted melder på to som kan være kursholdere sammen og holde VPM basiskurs. Erfaring viser at implementering av VPM på arbeidsplassen er enklere når minst en av kursholderne har stilling som avdelingsleder, fagutviklingssykepleier eller annen rolle med fagansvar. Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan holde Basiskurs i VIPS praksismodell for ansatte i kommunehelsetjenesten. Deltagere på kursholderkurset får tilsendt komplett undervisningsmateriell til basiskurset med opplegg, refleksjonsspørsmål og tilgang til foredragsfilmer.

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens

Kompetanse

Bachelorgrad

Pris

3800

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter