Alle kurs

Alta, 17.-18. november

VPM – Kursholderkurs i Vips praksismodell

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med høyskoleutdanning i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til å bli kursholdere for Basiskurs i VIPS praksismodell.

Gå til kurset

Kurset koster totalt 3800.- som inkluderer en undervisningskoffert til kr. 1000.- Kofferten eies da av kursdeltaker.

Læringsform

Kurs

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og i ergoterapi. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgåttkurs.

Pris

3800,-

Andre tilbud innen området "Kurs og konferanser"

Fant ingen kurs med valgte filter