Skrøpelighet blant eldre - Aldring og helse
Alle kurs

Digitalt 18.mars 2021

Skrøpelighet blant eldre

Flere vil oppleve å bli eldre og gamle i årene fremover, og dermed stiger også antall skrøpelige eldre, mer sårbare for sykdom og skader. Den offentlige målsetningen om at også sårbare og skrøpelige eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, fører til utfordringer i «omsorgssystemet». Covid-19-pandemien har rammet skrøpelige eldre ekstra hardt med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp og død - og har for mange ført til en hverdag med begrenset sosial kontakt. På denne nasjonale konferansen spør vi: Hvordan kan helse- og omsorgstjenestene ivareta behovene for rehabilitering og behandling hos skrøpelige eldre på en god måte? Kan man påvirke og utsette skrøpelighet? Konferansen inviterer også til debatt om god og dårlig praksis i omsorgen for skrøpelige hjemmeboende eldre.

Gå til kurset

Early bird pris ut januar kr 990,-

Etter januar blir prisen kr 1490,-

Dersom 3 eller flere fra samme bedrift melder seg på blir det grupperabatt på 20%

Læringsform

Digitalt

Fagområder

Utviklings­hemning

Kompetanse

Pris

1490

Andre tilbud innen området "Kurs og konferanser"

Fant ingen kurs med valgte filter