Preoperativ vurdering og optimalisering av eldre – vurdering av skrøpelighet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Oslo kongressenter 18.november 2021

Preoperativ vurdering og optimalisering av eldre – vurdering av skrøpelighet

Kurset er interaktivt – det vil si at mye av undervisningen vil være rundt kasuistikker og diskusjon. Målgruppen er geriatere, indremedisinere (alle grenspesialiteter), ortopeder, gastrokirurger, anestesileger, onkologer og sykehjemsleger.

Gå til kurset

Kurset er interaktivt – det vil si at mye av undervisningen vil være rundt kasuistikker og diskusjon.
Målgruppen er geriatere, indremedisinere (alle grenspesialiteter), ortopeder, gastrokirurger, anestesileger, onkologer og sykehjemsleger.

Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Geriatri

Kompetanse

Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i geriatri, indremedisin, alders- og sykehjemsmedisin, anestesi og generell kirurgi med 6 timer

Pris

2300

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter