Kursholderkurs i VIPS praksismodell - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

2 dagers fysisk kurs 6.-7.september 2022

Kursholderkurs i VIPS praksismodell

VIPS praksismodell brukes til å implementere personsentrert omsorg og miljøbehandling i blant annet sykehjem, hjemmetjenester og boliger til personer med utviklingshemming.

Gå til kurset

VIPS praksismodell (VPM) hjelper personellet å bruke kunnskap og kompetanse for å komme frem til gode behandlings- og omsorgstiltak tilpasset hver enkelt person.

Målet med kursholderkurset er å lære opp helsepersonell med bachelorgrad til å bli kursholdere for basiskurs i VIPS praksismodell i kommunehelsetjenesten.
Erfaring viser at implementering av VPM på arbeidsplassen er enklere når minst en av kursholderne har stilling som avdelingsleder, fagutviklingssykepleier eller annen rolle med fagansvar.
Det anbefales at et arbeidssted melder på to som kan være kursholdere og holde VPM basiskurs sammen.

Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan holde basiskurs i VIPS praksismodell for personellet på arbeidsstedet. Hver deltager på kursholderkurset får tilsendt komplett undervisningsmateriell til basiskurset med opplegg, refleksjonsspørsmål og tilgang til foredragsfilmer.

Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Demens, Miljøbehandling

Kompetanse

Bachelorgrad

Pris

3900

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter