Klinisk Observasjonskompetanse - Aldring og helse
Alle kurs

Digitalt 16.mars 2021

Klinisk Observasjonskompetanse

Eldre personer med utviklingshemning kan være i risikogrupper for å utvikle sepsis, covid-19, delirium og flere andre akutte og alvorlige sykdommer på grunn av nedsatt immunforsvar og generelt nedsatt helsetilstand. Hvordan er situasjonen ute i kommunene der det bor voksne og eldre personer med utviklingshemning? Har tjenesteyterne god nok kompetanse til å observere og diagnostisere tegn og symptomer på alvorlige tilstander som trenger rask oppstart av behandling? Er beredskapsplaner og rutiner for akutt igangsetting av tiltak gode nok?

Gå til kurset

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse inviterer til den 11.konferansen om utviklingshemning og aldring. Årets tema er klinisk observasjonskompetanse, et tidsaktuelt og viktig tema.

Early bird pris ut januar kr 990,- Etter januar blir prisen kr 1490,-

Dersom 3 eller flere fra samme bedrift melder seg på blir det grupperabatt på 20%

 

Læringsform

Digitalt

Fagområder

Utviklings­hemning

Kompetanse

Pris

1490

Andre tilbud innen området "Kurs og konferanser"

Fant ingen kurs med valgte filter