Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Gratis webinar torsdag 28.mars 2022

Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Målgruppen for webinaret er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten som ønsker å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe. Meld gjerne på flere fra samme arbeidssted. Dere trenger ikke å ha søkt om tilskuddsmidler for å delta på webinaret.

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens

Pris

Gratis