Demenssykdommene - diagnostikk og behandling - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse % %
Alle kurs

Oslo 25.-26. oktober 2021

Demenssykdommene – diagnostikk og behandling

Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i diagnostikk og behandling av ulike demenssykdommer. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikkverksted, innføring i bruk av enkle kognitive tester og diskusjon. Kursdeltakerne får læreboken «DEMENS, sykdom, diagnostikk og behandling», 2018. Kurset er tilrettelagt for allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger. Kurset er også aktuelt for sykehusleger og leger under spesialisering

Gå til kurset
Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kurset søkes godkjent i legers etter-og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders-og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi samt fysikalsk medisinog rehabilitering med 15 timer

Pris

4100,-

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter