Alle kurs

Eldreomsorgens ABC – påbyggningsperm

Funksjonshemning og aldring

I ABC Funksjonshemning og aldring er det fokus på aldring hos mennesker med medfødte eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og hvordan miljø og tiltak kan tilrettelegges best mulig.

Gå til kurset

For ansatte i helse- og omsorgstjenestene er det viktig å få innblikk i hvordan et langt liv med funksjonsnedsettelser kan påvirke mestring, identitetsutvikling og psykiske og fysisk helse. Fordommer, utstøting og barrierer for deltakelse kan sette dype spor. Det kan være nødvendig med en livshistorisk tilnærming – et livsløpsperspektiv – for å forstå den enkelte personens helseutvikling, mestringsressurser og ønsker og behov for bistand. Ønsker og mål for rehabilitering, praktisk bistand og helsehjelp er gjerne basert på verdier og vaner fra tidligere i livet.

Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Funksjons­evne

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris