Frontallappsdemens, psykisk sykdom og personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Digitalt kurs via Teams, 11. november

Frontallappsdemens, psykisk sykdom og personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten

Psykiske lidelser gjennom et langt liv kan gi skader i hjernen, og noen personer med psykisk sykdom utvikler i tillegg demens. Det kan være vanskelig å skille symptomene på de ulike sykdommene fra hverandre. Kombinasjonen av demens og psykisk sykdom krever ekstra kunnskap og innsikt hos personalet.

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens, Miljøbehandling, Psykisk helse

Kompetanse

Bachelorgrad

Pris

2300

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter