Demensdagene 2021 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Digital konferanse, 7.-8. desember

Demensdagene 2021

Tiden teller!

Gå til kurset

Under årets demensdager vil ledende eksperter oppdatere oss om demensutfordringen i et internasjonalt perspektiv, nye perspektiver på diagnostikk og behandling, realismen i forebygging og tilnærminger til særlig utfordrende utredning av demens.

Demensdagene er, i år som i fjor, heldigitale. Du får følge en direktesendt strømming fra et studio og kan følge konferansen fra der du er, på PC, nettbrett eller mobil. Det blir mulig å aktivt delta  og kommunisere med konferanseledelsen og andre deltakere ved å sende inn spørsmål og kommentarer via en chatfunksjon. Hver påmeldt deltaker får tilsendt brukernavn og passord for  innlogging.

Læringsform

Digital konferanse

Fagområder

Demens

Kompetanse

Konferansen blir søkt godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, sam- funnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer.

Pris

2990,- se kurssidene for kvantumsrabbater og studentpriser

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Mari Dahle Lysø
Konsulent