Kurs, foredrag og konferanser - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kurs, foredrag og konferanser

Aldring og helse tilbyr kurs og foredrag innen alle våre fagområder. Se nederst på sida for en oversikt over arrangementer med åpen påmelding.

Kurs og foredrag

Aldring og helse avholder kurs og foredrag om demens, funksjonsevne og aldring, geriatri og utviklingshemning og aldring. Det er også mulig å bestille kurs og foredrag av oss. Bestilte arrangementer skreddersys etter behov. Tema, tidspunkt, varighet og sted kan tilpasses.

Kurs og foredrag varierer fra timeskurs til kurs med varighet over flere dager, og kan tilpasses små og store grupper.

Konferanser

Demensdagene

Demensdagene har funnet sted hvert år siden 1997. Det er den største konferansen Aldring og helse arrangerer, og Norges største demenskonferanse. Rundt tusen deltakere fra hele landet samles for å utveksle erfaringer og holde seg oppdatert på det siste av forskning og bevegelser innen demensfeltet. Publikum er for det meste fra helsesektoren, både fra kommune. og spesialhelsetjenesten.

Demensdagenes egne sider

Landskonferansen i alderspsykiatri

Aldring og helse har siden 1992 årlig arrangert Landskonferansen i alderspsykiatri, i samarbeid med de ulike alderspsykiatriske miljøene rundt om i landet. Målet med konferansen er å styrke det faglige miljøet i norsk alderspsykiatri gjennom å gi en faglig oppdatering innen aktuelle tema og utveksle erfaringer.

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk fra den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten. Den er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten, i distriktspsykiatriske sentre (DPS), og for undervisningspersonell.

Konferansen strekker seg over 3 innholdsrike dager med aktuelle fagtemaer, posterutstilling, forskningsnytt og presentasjoner av nye doktorgradsarbeider.

Landskonferansen i alderspsykiatris egne sider

Hukommelsesteamkonferansen

Hukommelsesteamkonferansen er en årlig, tverrfaglig konferanse som går over to dager. Konferansen samler hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helse- og omsorgspersonell som jobber med basal utredning av demens og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.  Programmet inneholder nytt om både basal utredning og oppfølging av personer med demens i kommunehelse-tjenesten, med ulike temaer som belyser dette, og baserer seg på nyheter fra feltet, aktuelle tema og ønsker fra praksisfeltet.

Hukommelsesteamkonferansens egne sider

Temakonferanse om utviklingshemning og aldring

Temakonferansen om utviklingshemning og aldring arrangeres hvert år, med nytt og aktuelt tema hver gang. Ekspertise med faglig spisskompetanse og gode, praktiske eksempler inviteres til å presentere.

Målgrupper for temakonferansen er alle som jobber i fagfeltet utviklingshemning, innen kommunal sektor eller spesialisthelsetjenesten, samt brukerorganisasjoner, pårørende og alle andre interesserte.

Reportasje fra Temakonferanse om utviklingshemning og aldring 2021: Klinisk observasjonskompetanse

Temakonferanse om funksjonevne og aldring

Temakonferansen om funksjonsevne og aldring arrangeres årlig, med nytt og aktuelt tema hver gang. Ekspertise med faglig spisskompetanse og gode, praktiske eksempler inviteres til å presentere.

Målgrupper for temakonferansen er de som jobber i fagfeltet funksjonsevne og aldring innen kommunal sektor, særlig hjemmetjenesten, spesialisthelsetjenesten, samt brukerorganisasjoner og alle andre interesserte.

Reportasje fra Temakonferansen om funksjonsevne og aldring 2021: Skrøpelighet blant eldre