Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelsesproblemer og demens - Aldring og helse

Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelsesproblemer og demens

Nettforeleser er Johanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat.