Hvordan påvirker koronaviruspandemien døve, hørselshemmede og døvblinde, der mange har utviklingshemning som tilleggsdiagnose? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse