Hva øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19? - Aldring og helse

Hva øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19?