Hva øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hva øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19?