Hørselstap hos eldre kan ha sammenheng med demens - Aldring og helse

Hørselstap hos eldre kan ha sammenheng med demens

En ny studie fra USA har sett på en gruppe med eldre over tid, og funnet at moderat eller alvorlig hørselsnedsettelse har sammenheng med demens.