Helsesjekk ved utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Helsesjekk ved utviklingshemning

Anbefalinger for årlige helsekontroller hos fastlegen av voksne og eldre personer med utviklingshemning.