Helsesjekk ved utviklingshemning - tilrettelagt informasjon - Aldring og helse

Helsesjekk ved utviklingshemning – tilrettelagt informasjon

Her vil dere finne informasjonsmateriell som er tilrettelagt for personer med utviklingshemning, det vil si at det inneholder bilder og har enkel tekst med enkelt innhold.

Mitt sykehuspass (PDF) er et personlig hefte som skal tas med ferdig utfylt til sykehuset ved innleggelse.  Det kan  fylles ut av en som kjenner eieren av sykehuspasset godt. Det er  viktig at eieren av sykehuspasset er med i prosessen og kjenner innholdet. Sykehuspasset  skal være lett tilgjengelig for sykehuspersonell på vakt og oppbevares på nattbordet eller henges ved sengen.

Forberedelse til helsesjekk for personer med utviklingshemning (PDF) er et hefte med bilder og enkelt tekst med enkelt innhold som beskriver hva som kan skje hos fastlegen når en skal til en årlig helsekontroll.  

10 råd mot kreft (PDF) Generelle råd mot kreft utviklet av Kreftforeningen og skrevet med enkelt tekst og enkelt innhold.