Helsesjekk ved utviklingshemning - for helsepersonell - Aldring og helse

Helsesjekk ved utviklingshemning – for helsepersonell

Informasjonen dere kan finne her er beregnet på alle med helsefaglig utdanning. I de tradisjonelle helseutdanningene er det lagt for lite vekt på opplæring innen området utviklingshemning.