Utvikling av et dvd-basert opplæringsprogram for hvordan unngå bruk av tvang og makt i tjenestetilbudet til eldre med utviklingshemning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Utvikling av et dvd-basert opplæringsprogram for hvordan unngå bruk av tvang og makt i tjenestetilbudet til eldre med utviklingshemning

Prosjektet som startet i 2008 og avsluttes i 2010 er gjennomført i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Utforming og produksjon av materialet er satt ut til Ridderne AS.

Hensikten med prosjektet er å lage et undervisningsopplegg som belyser hvordan man kan tilrettelegge for å unngå bruk av tvang og makt i tjenesten til eldre med utviklingshemning. 

Opplegget er basert på Lov om sosiale tjenester Kap. 4A og Lov om pasientrettigheter Kap 4A. 

Undervisningsopplegget skal gjøre bruk av film/dvd og skriftlig materiale for å øke kunnskap, gi innblikk i lovtekst og begrunnelser for denne. 

Ridderne AS avsluttet i 2009 arbeidet med tekst og filming. Arbeid med layout og trykk er i gang. 

Opplæringsprogrammet har fått tittelen «Tvang og makt – i arbeidet med eldre med utviklingshemning».