Personsentrert omsorg i sykehus - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

Personsentrert omsorg i sykehus

Det mangler metoder for å komme fram til egnet miljøbehandling basert på personsentrert omsorg, som lar seg gjennomføre med den organisering, pasientflyt og fysiske forhold som eksisterer i sykehus i dag.

Dette forskningsprosjektet vil derfor bygge på Tom Kitwoods omsorgsfilosofi om personsentrert omsorg for personer med demens. Dawn Brookers rammeverk for personsentrert omsorg som beskriver de elementene som må være med for at omsorg skal være personsentert vil benyttes som veileder i forståelsen av elementer som må inngå for at omsorgen skal være personsentrert. Janne Røsviks praksismodell vil benyttes som grunnlag i utviklingen av modellen for sykehus.

Målet med prosjektet er å pilotere en modell for personsentrert omsorg og konkretisere bruk av miljøbehandling i sykehus slik at behov knyttet til kognitiv svikt ivaretas.