Pågående forskningsprosjekt

Funksjonsnedsettelse, mestring og depresjon

Studier har vist at depresjon er mer utbredt blant mennesker med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom enn i befolkningen for øvrig. Men mange personer med funksjonsnedsettelse har god mestring og høy livskvalitet og opplever ikke depresjon.

Prosjektet tilhører hovedprosjektet Aldring livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring.

Målsetting

I denne studien undersøker vi depressive symptomer og faktorer knyttet til depressive symptomer blant mennesker med funksjonsnedsettelser og mennesker uten funksjonsnedsettelser i ulike aldersgrupper (40-79 år). Hovedmålsettingen er å undersøke i hvilken grad sosioøkonomiske faktorer, helse, vennekontakt og mestring er relatert til depressive symptomer. Vi spør: Er det forskjell i hvilke forhold som har betydning for depresjon blant personer med funksjonsnedsettelse og de uten? Betyr mestring mer for yngre personer med fysisk funksjonsnedsettelse enn for de eldre?

Metode

Studien beskriver og analyserer depressive symptomer (CES-D) blant personer med funksjonsnedsettelser og mennesker uten funksjonsnedsettelser i alderen 40-79 år (N=6846). Tverrsnittsdata er hentet fra LOGG-studien (Livsløp, generasjon og kjønn) fra 2007-08. Bivariate og multivariate statistiske analyser benyttes.