En miljøstudie av et arbeidssenter for mennesker med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

En miljøstudie av et arbeidssenter for mennesker med utviklingshemning

Formål: Å studere hvordan et arbeidssenter for mennesker med utviklingshemning fungerer for personer i ulike aldersgrupper.

Hvordan finner aldrende mennesker seg til rette og deltar i forhold til arbeidet, til de ansatte og til kollegaene? Er det sider knyttet til aldringen som gjør at arbeidet må legges om eller trappes ned? Hvordan skjer samspill og kommunikasjon i ulike situasjoner på arbeidssentre? Hensikten er å bidra med kunnskap om god tilrettelegging av arbeid og aktiviteter for mennesker i annen livshalvdel.