Aldring blant mennesker med utviklingshemning - Aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Aldring blant mennesker med utviklingshemning

Prosjektet er en longitudinell studie av aldring blant personer med utviklingshemning i Nes i Ringsaker kommune. Prosjektet startet opp i år 2000.

Undersøkelsen har hatt tre delstudier: En longitudinell undersøkelse, en studie om holdningsarbeid blant personalet og en studie basert på livshistoriene til personer med utviklingshemning, slik de selv forteller den. Den longitudinelle undersøkelsen er en bred langtidskartlegging av fysisk og psykisk helse og intellektuelle endringer hos deltakerne – herunder aldersdemens. 

Første datainnsamling – en kartleggingsundersøkelse av personer med utviklingshemning, basert på intervjuer med nærpersoner, og en legeundersøkelse – ble foretatt i 2001. I alt 53 personer inngikk i denne del. Annen datainnsamling med kartlegging av personenes situasjon (46 personer) foregikk høsten 2003. Undersøkelsen ble videreført med datainnsamling våren 2006 med samme metoder som er anvendt tidligere. Analyser ble foretatt i 2006-2007. 

Prosjektet er et samarbeid mellom FoA og Utviklingshemning og aldring, ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Prosjektet ble finansiert av FoA.