Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og ikke-smittsomme sykdommer - Nasjonalt senter for aldring og helse

SOR rapport, 2022

Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og ikke-smittsomme sykdommer

Voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning kan på grunn av sine ulike biologiske og miljømessige forutsetninger ha forhøyet risiko for å utvikle ikke­smittsomme sykdommer. Lav helsekompetanse og store forskjeller i behovene kan også skape særlige utfordringer når det gjelder å oppdage og følge opp sykdom. Hva vet vi om forekomsten av ikke­smittsomme sykdommer blant voksne med borderline intellektuell fungering eller lett utviklingshemning og hva bør tjenesteytere være oppmerksomme på?

Forfatter(e)

Lene Kristiansen og Ellen Melbye Langballe

Tilgang til artikkelen