NorKog - Nasjonalt senter for aldring og helse

NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister. Registeret ønsker å bedre kvaliteten på tilbudet pasienter får ved utredning og behandling av kognitive vansker i spesialisthelsetjenesten i Norge. Data samles fra en standard poliklinisk undersøkelse, hvis pasienten gir sitt samtykke til dette.

Information in English

Registerseminar desember 2021

I desember 2021 ble planene for framtiden til NorKog presentert. Du kan se opptaket av hele webinaret under.

NPI Nevropsykiatrisk intervjuguide

NPI brukes for vurdering av nevropsykiatriske symptomer ved demens. Den finnes i en versjon som pårørende kan besvare (NPI-Q) og en versjon for bruk på sykehjem der sykehjemsansatte besvarer (NPI-NH). Du finner skjemaene på siden Skalaer og tester.

Det er laget tre filmer om bruk av NPI.