NorKog - Nasjonalt senter for aldring og helse

NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister. Registeret ønsker å bedre kvaliteten på tilbudet pasienter får ved utredning og behandling av kognitive vansker i spesialisthelsetjenesten i Norge. Data samles fra en standard poliklinisk undersøkelse, hvis pasienten gir sitt samtykke til dette.

Registerseminar desember 2021

I desember 2021 ble planene for framtiden til NorKog presentert. Du kan se opptaket av hele webinaret under.