NorKog - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister. Registeret ønsker å bedre kvaliteten på tilbudet pasienter får ved utredning og behandling av kognitive vansker på sykehus i Norge. Data samles fra en standard poliklinisk undersøkelse, hvis pasienten gir sitt samtykke til dette.

Information in English

NPI Nevropsykiatrisk intervjuguide

Brukes for vurdering av nevropsykiatriske symptomer ved demens. Finnes i en versjon som pårørende kan besvare (NPI-Q) og en versjon for bruk på sykehjem der sykehjemsansatte besvarer (NPI-NH). Du finner skjemaene på siden Skalaer og tester.

Det er laget tre filmer om bruk av NPI.