Ledelse og drift - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ledelse og drift

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er eier av registeret og databehandlingsansvarlig. Nasjonalt senter for aldring og helse har ansvar for daglig drift.

Registeransvarlig: Marit Tveito

Faglig leder: Maria Lage Barca

Koordinator: Tanja Lousie Ibsen

Prosjektmedarbeider: Lisbeth Dyrendal Høgset

Biobank og forskningsstøtte: Benedicte H Bøhn

Biobank og forskningsstøtte: Ingrid T Medbøen

Registerstøtte Sykehuset Innlandet: Eva Martinsen

Fagråd

Wenche Steenstrup, Mental helse, Brukerorganisasjon

Maria Korsnes, OUSHelse Sør-Øst

Eirik Auning, A-husHelse Sør-Øst

Ingrid Langeland, StavangerHelse vest

Carina Ryssdal, UNN, TromsøHelse Nord

Ellen Jorunn Leithe, NamsosHelse Midt Norge

Eirik Kjelby, HaukelandUtvalg alderspsykiatri

Maria Lage Barca, Nasjonalt senter for aldring og helse, Aldring og helse

Marit Tveito, Nasjonalt senter for aldring og helse, Aldring og helse