Formelle godkjenninger og samtykke - Nasjonalt senter for aldring og helse

Formelle godkjenninger og samtykke

Formelle godkjenninger

2011

Konsesjon fra Datatilsynet. Diakonhjemmet var registereier.

2016

Konsesjonsendring fra Datatilsynet til å utvide registeret med flere sykehus i Norge. Oslo Universitetssykehus ble registereier.

Godkjenning fra Helsedirektoratet til opprettelse av forskningsbiobank.

2022

Status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Samtykke

Alle pasienter som inngår i registeret har avgitt informert samtykke. For pasienter som mangler samtykkekompetanse, har pårørende signert på vegne av pasienten.

Dersom pasienter ønsker å trekke sitt samtykke til at opplysningene om seg lagres i KVALAP-registeret, kan de ta kontakt med Tanja Louise Ibsen på e-post tanja.ibsen@aldringoghelse.no eller på 975 82 098.