Formelle godkjenninger og samtykke - Aldring og helse

Formelle godkjenninger og samtykke

Formelle godkjenninger

2011

Konsesjon fra datatilsynet. Diakonhjemmet var registereier.

2016

Konsesjonsendring fra datatilsynet til å utvide registeret med flere sykehus i Norge. Oslo Universitetssykehus ble registereier

Godkjenning fra Helsedirektoratet til opprettelse av forskningsbiobank

Vedtekter KVALAP godkjent 2017

Samtykke

Alle pasienter og pårørende som inngår i registeret har avgitt informert samtykke. For pasienter som mangler samtykkekompetanse, har pårørende signert på vegne av pasienten.

Dersom pasienter eller pårørende ønsker å trekke sitt samtykke til at opplysningene om seg lagres i KVALAP-registeret, kan de ta kontakt med Tanja Louise Ibsen på eller på 975 82 098.

Samtykkeskjemaer

Samtykke KVALAP pasient

Samtykke KVALAP pårørende