Erfaringer etter 13 seniorkurs for voksne personer med utviklingshemning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Erfaringer etter 13 seniorkurs for voksne personer med utviklingshemning

Vernepleier Lene Kristiansen, og sykepleier Stine Skorpen jobber med fagområdet Utviklingshemning og aldring i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Her forteller de om sine erfaringer så langt med seniorkurset Meg og min alder, som de har utviklet for voksne personer med utviklingshemning.