Er ansatte innen tjenester for personer med utviklingshemning trent til å observere tidlige tegn på sepsis (blodforgiftning)? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Er ansatte innen tjenester for personer med utviklingshemning trent til å observere tidlige tegn på sepsis (blodforgiftning)?

– Det trengs mer kunnskap blant dem som yter tjenester til personer med utviklingshemning om hva sepsis er, hvordan det arter seg og hva de kan gjøre med det, sier Stine Skorpen i Aldring og helse, som har laget nye informasjonssider om temaet, relatert til personer med utviklingshemning.