En miljøstudie av et arbeidssenter for mennesker med utviklingshemning