Eldre personer med utviklingshemning: En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer - Aldring og helse

Eldre personer med utviklingshemning: En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer

Kartleggingen av botilbudet til personer med utviklingshemning er en del av en større nasjonal kartlegging som Aldring og helse gjennomførte i 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet.