Relasjonen mellom personen med demens og pårørende