Refleksjonsoppgaver modul A

Her har vi samlet refleksjonsoppgavene fra alle leksjonene i modul A. 

A1 palliasjon

Hva er demens?

Fordi stadig flere blir eldre, vil vi i fremtiden se en stor økning i antallet personer som får demens. I Norge regner vi med at antallet vil være 140 000 om 30 år, dersom vi ikke finner en behandling som kan kurere årsakene til demens. Dessverre opplever vi alt for ofte at demens omtales negativt i pressen.

Les artikkelen "Frykter 400 000 med demens i Norge".

Hvordan kan vi på en best mulig måte møte utfordringen med flere personer med demens?

Hvordan kan vi gi personer med demens et liv som oppleves meningsfullt?

E-læring demens leksjon A1-5
Faksimile: forskning.no

Personsentrert omsorg

Personhood

Inger har et langt liv med reindrift sammen med mannen bak seg. Hun kan norsk, men samisk er morsmålet. Nå bor hun på sykehjemmet og har Alzheimers sykdom. Hun har problemer med å huske ord, og snakker dårligere norsk enn før. Hun sitter mye for seg selv på stuen. En av pleierne som kan samisk setter seg en dag sammen med henne og snakker til henne på samisk. Inger lyser opp, men ser litt engstelig bort på de andre pasientene. Pleieren skjønner at Inger ikke tør snakke samisk. På skolen ble man innprentet at man skulle snakke norsk så alle forstår.

Hvordan kan pleierne på avdelingen til Inger ivareta alle pasienter med ulike språk som sitter på stuen til daglig?

Personsentrert omsorg

Verdier

Det er et problem for pleierne på avdelingen at Kristian ikke vil ta av seg buksene når han skal legge seg om kvelden. Det ender ofte med at pleierne blir sinte og må dra av ham buksene med makt, noe som gjør at Kristian også blir sint og fekter rundt seg.

  • Hvilke verdier har dere på deres arbeidsplass?
  • Hvordan ville dere på et fagmøte ta opp situasjonen med Kristian i caset?
  • Hvordan kan dere medvirke til at avdelingens verdier styrer handlingene overfor Kristian?

Hva er palliasjon?

Studér bildet under. Hva ser du? Hvordan opplever du denne situasjonen sett i forhold til det du har lært så langt i dette kurset?

Reflekter gjerne sammen med kollegaer eller andre.

Døden
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo