Refleksjonsgruppe - andre samling

Her har vi samlet alle refleksjonsoppgavene fra modul B, leksjon 5 til 12.

bildestripe B9 symptomlindring

Pasientmedvirkning og avklaring

Tenk deg at du skulle ha en forhåndssamtale om dine ønsker og tanker rundt de siste dagene av ditt liv.

 • Hvem ville du at skulle være tilstede?
 • Hva ville det være viktig for deg å formidle til:
  a) behandlende lege?
  b) pleiepersonell? 
  c) familie/pårørende

Spørsmål som kanskje kan hjelpe:

 • Hva er det som gjør ditt liv meningsfullt?
 • Hvis du blir alvorlig syk, hva vil du helst slippe å oppleve?
 • Hvis du tenker på det å skulle dø, hva blir du opptatt av da?
 • Hvis du får demens, hva er det viktigst andre bør vite om deg?
 • Hvis du var døende, hva ville være viktig for deg?
 • Har du noen åndelige eller eksistensielle behov som det bør tas hensyn til ved livets slutt?
 • Hvem ville du ønske at skulle snakke på vegne av deg hvis du ikke lenger var i stand til det?


Pasientmedvirkning og avklaring

Spontane forhåndssamtaler

Så langt i denne leksjonen har vi snakket om planlagte forhåndssamtaler, men gode samtaler om viktige temaer som livets avslutning og døden kan også oppstå spontant. Dette omtales gjerne som gylne øyeblikk som det er opp til oss som helsepersonell å gripe.

Du er på vei mellom to av sykehjemmets avdelinger. I korridoren møter du Brit. Hun støtter seg litt tyngre til rullatoren enn ellers og du ser at hun er blek og har tårer i øynene. «Hei, Brit. Hvordan går det med deg?» sier du. Hun ser opp og svarer: «Jeg så nettopp at de trillet ut en kiste fra Fløy 3.» Det oppstår en pause og så sier hun stille: «Den veien skal jeg også...»

Hvordan vil du fortsette samtalen?

Livskvalitet

Refleksjonsoppgave

Hva tenker du når du hører begrepet livskvalitet?

Hva gjør dagen til en god dag for deg?

Løytnantshjerte
Foto: Bente Wallander

Åndelige og eksistesielle behov ved demens

Refleksjonsoppgave

Tror du kultur og/eller livssyn kan ha betydning for hvordan en person forholder seg til, og lever med det å ha fått en demenssykdom?

Hvorfor/hvorfor ikke? Eventuelt på hvilken måte?

Å miste kontrollen
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

Det å gå demens kan oppleves som å miste kontrollen. Dette kan illustreres som i dette bildet der demenssykdommen er presentert som et knippe ballonger.

Åndelige og eksistensielle behov ved demens

Hvordan kan jeg som fagperson hjelpe pasienten med alvorlig demens å formidle sine tanker og følelser rundt eksistensielle og åndelige spørsmål?

Samtale
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Pårørende

Refleksjonsoppgave

 1. De fleste hovedomsorgsgivere for personer med demens er kvinner. 
  Diskuter påstanden. Er du enig? Hvorfor er det eventuelt slik?
 2. Det sies at pårørende noen ganger bare «må stå i det og holde ut».
  Diskuter utfordringene som pårørende vil møte dersom dette ikke er mulig og pårørende ikke klarer mer.