Sykdom som kan føre til demens

Forfatter: Siren Eriksen


Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du ha kunnskap om de vanligste sykdommene som kan føre til tilstanden demens: Alzheimers sykdom, Vaskulær demens, Demens med lewylegemer  og Frontotemporal demens.

A3 striper

Demenssykdom har ulike årsaker

Den aller vanligste årsaken til demens er Alzheimer sykdom (60-70 %). Deretter følger vaskulær skade som ved hjerneslag (25-30 %), lewylegeme-sykdom og frontotemporal sykdom .

Disse fire demenssykdommene skiller seg fra hverandre og har ulike symptomer og sykdomsutvikling. Vi vil derfor videre se litt nærmere på disse fire.

3 typer demens

  1. de degenerative demenssykdommene
  2. de vaskulære demenssykdommene
  3. sekundær demens 


Knut Engedal er psykiater, professor og seniorforsker ved Aldring og helse. Her forteller han om hvordan årsakene til demens kan deles inn i ulike typer av sykdommer/skader. 


Referanseliste

Engedal, K. og Berentsen, V.D. (2016). Sykdommer, tilstander og skader som kan føre til demens. I Tretteteig, S. (red.) Demensboka. Lærebok for helse-og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget aldring og helse, s 41-65.

Quiz

Hva er sekundær demens?

Demens - velg riktig påstand

Velg riktig påstand