Generelle tiltak som bør iverksettes

Generelle tiltak som bør iverksettes