Refleksjonsspørsmål 1

Tenk over... Hva er hensikten med dette oppfølgingsbesøket? Flere svar kan være riktige.

Refleksjonsspørsmål 2

Tenk over... Hva bør Anita legge merke til når hun kommer på besøk? Flere svar kan være riktige.

Refleksjonsspørsmål 3

Tenk over... Hvorfor spør Anita hvilken dag det er i dag? Flere svar kan være riktige.