Hva endres ved demens?

Bilde 1 leksjon 1 - redigert (002).png

Demens fører til mange endringer i hverdagen. Det kan være aktuelt å tenke på hjelpemidler som et av flere tiltak under demensforløpet.

Det er viktig å kartlegge hva endringen består i, og hvilke ressurser som er aktuelle å bygge på når man anbefaler et hjelpemiddel. Pårørende vil alltid være en viktig støtteperson.

Hvilke hverdagsproblemer kan demens medføre?

 • Huske avtaler og beskjeder
 • Holde rede på tida, vite tidspunkt og beregne tid
 • Døgnrytmen kan endres
 • Komme i gang med gjøremål
 • Planlegge hva man skal gjøre og når dette skal skje
 • Resonnere og å løse problemer
 • Finne igjen ting
 • Ensidig kosthold, eller spiser for mye eller for lite
 • Humørsvingninger
 • Språkvansker – både uttrykksevne og oppfattelse
 • Tåler lite stress
 • Endring av personlighet, eller forsterking av personlighetstrekk
 • Endret standard vedrørende hygiene og personlig stell
 • En følelse av angst og uro i kroppen
 • Økende avhengighet av sansene
 • Ekstra stor avhengighet av fysiske og sosiale omgivelser

Hvilke hverdagsproblemer fant vi i yngre-prosjektet?

 • Finne igjen ting
 • Slå på og av TV, samt velge kanaler
 • Bruke mobiltelefon
 • Lese klokka
 • Huske avtaler
 • Huske gjøremål: f.eks. å ta medisiner til riktig tid
 • Låse døra når en skal ut
 • Finne veien utendørs når en er sliten
 • Engstelig for å være alene

Hva var viktig for yngre personer med demens?

 • Komme ut i naturen
 • Bruke kroppen; gå tur, yoga, spinning, fisketur, hyttetur, trimgruppe med venninner etc
 • Sosial kontakt med barn og barnebarn
 • Sosial kontakt med tidligere kolleger og venner
 • Klare seg så lenge en kan hjemme

Hvordan opplevde pårørende situasjonen?

Å være pårørende til en person som utvikler demens kan oppleves vanskelig. Pårørende til deltakerne i «Yngre personer med demens og hjelpemiddelprosjektet» fortalte hvordan de opplevde at symptomer og konsekvenser av demenssykdom virket inn på hverdagslivet:

 • Endringer i humør og stemningsleie hos den som har demens
 • Passivitet – ”Det er lett å ikke gjøre noe!”
 • Gjentatte spørsmål
 • Telefoner på jobben
 • Rolleendring
 • Pårørende må være pådriver for å holde på daglige rutiner, motivere ektefellen til aktivitet og deltakelse, passe på avtaler som legetimer etc.
 • Mange føler seg alene med ansvaret
 • Savner likeverdig partner – og det å være to om det som skal bestemmes og gjøres